Breda Binnenste Buiten

     Bloeiende Hazelaar Molenleij Bruggetje Heerbaan

Breda Binnenste Buiten is een project op initiatief van de KNNV-Breda, vereniging voor veldbiologie, om de natuur in en rondom de stad beter in beeld te brengen. We gaan onderzoeken welke planten en dieren er zoal voorkomen. Ook willen we de inwoners meer voor de natuur in hun direct leefomgeving interesseren.

We doen dit samen met andere lokale natuurgroepen als IVN Mark en Donge en de West-Brabantse Vogelwerkgroep en natuurvereniging Mark en Leij. We zoeken samenwerking met andere organisaties zoals de heemkundekring, een fotografieclub, gemeente, waterschap.

Elk jaar staat één gebied centraal. In een tijdsbestek van 5 tot 7 jaar bestrijken we de belangrijkste delen van de stad. Bij de keuze van de gebieden gaan we uit van de stroomgebieden van beken en beekjes die uiteindelijk binnen de stadsgrenzen, in de Mark uitmonden. Voorbeelden zijn de Molenleij, Bavelse Leij, Turfvaart, Weerijs, poldersloten Vuchtpolder, Kesterenloop.

In 2016 starten we als pilot met de Molenleij. Verschillende groepen gaan met inventarisaties aan de slag, zoals planten, vogels, zoogdieren, amfibieën/vissen, vlinders/insecten, paddenstoelen. Er worden natuurwandelingen en een informatieavond georganiseerd.
Op deze website vermelden we  de waarnemingen en lichten bijzondere vondsten toe. Eind van het jaar bekijken we wat de inspanningen zoal hebben opgeleverd. We vatten we het samen in een mooi vormgegeven boekje over het gebied.

Organisatie & coördinatie

algemeen Charles Schils
planten,  paddenstoelen     Jacques Rovers
vogels Piet van Iersel/Raymond van Breemen
vissen                         Merlijn  Hoftijzer  
amfibieën   Erik van der Hoeven
zoogdieren Wouter Schuitema
insecten: bijen & vlinders Aad van Diemen                                    
Insecten: libellen Jeroen Stoutjesdijk
film, landschap & bodem John Vegt
mossen Colinda van Meer

 

                              

Deelnemende verenigingen:

 

 

 

 


KNNV-Breda

 

 

 


IVN-Mark&Donge

 

 

 


West Brabantse Vogelwerkgroep

 Natuurvereniging Mark en Leij