‘Zoveelsoorten’ dag Gilzewouwerbeek een succes

10-10-2016 21:49

Zo’n 25 enthousiaste bredabibu-ers  verzamelden zich  op de mooie nazomer zaterdag 1 oktober bij het natuurgebied De Gilzewouwerbeek. Er werd een dag georganiseerd voor alle werkgroepen en personen die actief zijn met inventarisaties binnen het stroomgebied van de Molenleij. Deze middag stond in het teken van het inventariseren van zoveel mogelijk verschillende soorten in het gebied, maar vooral ook om bij elkaar te kijken hoe iedere werkgroep te werk gaat.

De vissenwerkgroep ging gekleed in waadpakken de beek in waar zij met netten het ene na het andere waterbeest uit de beek schepte. De Gilzewouwerbeek stikt van het leven door de goede waterkwaliteit en stromingsdynamiek. Veel macroinvertebraten zoals riviervlokreeftjes, geelgerande watertorren, spinnende waterkevers, waterschorpioenen en schrijvertjes. Qua vissen diversiteit viel het ietsjes tegen, hoewel de gevangen soorten kenmerkend zijn voor een bovenloop van een beek: enkele bermpjes, tiendoornige stekelbaarzen en snoeken (van welke de grootste 30 cm was).

Een andere groep ging op jacht naar libellen, vlinders en vogels. Tientallen bloedrode heidelibellen en paardenbijter waren voornamelijk aanwezig. Voor vlinders waaide het te hard en alleen Atalanta’s vlogen rond. Wel werden verschillende rupsen gevonden zoals acaciavouwmot, kleine beer, luipaardlichtmot en bruine eikenvlekmot. Torenvalk, watersnip, purperreiger, havik, graspiepers en vele andere vogels vulde het luchtruim. Een klein groepje roodborsttapuiten die keurig op een rijtje op de paaltjes van omheining zaten, werden waargenomen.

De zoektocht naar paddenstoelen leverde weinig verschillende soorten op maar resulteerde wel in de zeldzame soorten duizenknoopmollisia en zwerversknapzakje. Het seizoen was dan ook nog niet zo ver voor een goede inventarisatie. Ook naar planten en mossen werd grondig gezocht. Dit leverde dan ook enkele bijzondere soorten op zoals welriekende agrimonie, bleke zegge, geelgroene zegge en schijngenadekruid.

De zoogdierenwerkgroep had enkele dagen eerder al verschillende cameravallen en sporenbuizen uitgezet. Die werden ter plekke uitgelezen met als resultaat beelden van egel, vos, rat, woel- en bosmuizen. In het veld werden nog konijnen waargenomen en tegen de schemer nog drie foeragerende dwergvleermuizen.

De middag werd afgerond met een goed verzorgde barbecue, aangeboden door de Gemeente Breda, waarbij alle deelnemers uitgebreid spraken over hun vondsten. Helaas werd de groep tijdens de barbecue getroffen door een flinke hoosbui maar gelukkig kon iedereen droog blijven onder de partytenten. Kortom, een geweldige inventarisatiemiddag en voor de meeste werkgroepen en deelnemers een mooie afsluiter van het inventarisatieseizoen. Een kik voor groepen die nog doorgaan zoals vogelaars, mossen- en paddenstoelenfanaten.

 

Fotogalerij: ‘Zoveelsoorten’ dag Gilzewouwerbeek een succes