Verkenningstocht Bijloop en Turfvaart in de Rith

30-04-2018 00:00
Bijloop, Bijloopweg Hazardweg (foto's Els Straathof)

Zaterdag 21 april hebben we met leden van de Fotogroep G&B het stroomgebied van de Turfvaart en Bijloop in de omgeving van de Rith verkend. De tocht begon bij de Turfvaart ter hoogte van den Dogdreef. Via enkele zandpaden, omzoomd met soms monumentale hoge eiken, daalden we geleidelijk af naar het beekdal van de Bijloop langs de Hazardweg. In dit deel van de Bijloop zijn twee natuurparkjes ingericht met poelen, ruige graslanden, nevengeulen en knotwilgen. Gekwaak van kikkers en alarmroep van een tweetal paren kievieten, biddende torenvalk. Jammer dat de gebiedjes nog niet verbonden zijn. Via het asfalt van de Sprundelsebaan rondden we de tocht af. Bood ons wel de gelegenheid voor een blik op enkele monumentale boerderijen en inkijkjes in de landgoederen Zoutlandt en Lindenborg.

Raymond van Breemen, ecologisch medewerker gemeente Breda, maar ook actief vogelaar, wist naast het geven van volop informatie ook nog zo’n kleine 100 waarnemingen in te voeren. Planten, vogels, vlinders, amfibieën, een haas en een libellesoort werden gespot.

In een maand waarin de winter vrijwel direct in de zomer overgaat, een aantal vroege vlinderwaarnemingen zoals van landkaartje,  oranjetipje, boomblauwtje. Ook enkele rijke groeiplaatsen van bosanemoon en grote muur in de taluds van de sloten van de Sprundelsebaan. Zou het komen omdat de bodem noordelijk van de Bijloop toch wat leemrijker is dan de zuidkant?

Charles Schils 23 april