Verslag van de activiteiten van de werkgroepen

08-06-2017 15:26

Amfibieënwerkgroep KNNV

Onze eerste activiteiten bestonden uit het bemonsteren van poelen in het gebied van Bavelse Leij in het kader van Breda Binnenste Buiten. We vonden groene kikker (welke??), bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en alpenwatersalamander. Toch altijd weer spannend wat er in je net zit! En na het gerommel in zo’n net hebben je handen zo’n heerlijke geur. Puur natuur!

Erik van der Hoeven, coördinator werkgroep amfibieën

Vissenwerkgroep Mark en Leij

Met acht fanatieke leden, gewapend met schepnet en waadpak, wordt er geschept naar zoveel mogelijk vissoorten en andere waterbeesten in het ecologische Bavelse Leij park in de wijk Nieuw Wolfslaar. Binnen het project Breda Binnenste Buiten (https://www.bredabibu.nl/) is dit jaar de focus gelegd op het stroomgebied van de Bavelse leij.  De vissenwerkgroep inventariseert daarbij het aquatische leven van de Leij. Dit stuk van de beek is het meest stroomopwaarts gelegen stuk dat voor vissen bereikbaar is. Al binnen enkele scheppen werd een kleine modderkruiper gevangen; een bijzondere vondst want de modderkruiper is nog niet eerder zo ver stroomopwaarts aangetroffen. 

Ook de vangst van verschillende zeelten resulteerde in een glimlach op de gezichten. Zeelt was nog niet eerder door de vissenwerkgroep in deze beek aangetroffen maar kan zich uitstekend huisvesten in dit uiterste puntje van de beek waar het water zeer langzaam stroomt en er veel waterplanten groeien. De vangsten die avond werden aangevuld met baars, snoek en ruisvoorn Een goede start van het seizoen met in totaal deze vijf soorten. Daarnaast werden ook enkele rode- en gevlekte Amerikaanse rivierkreeft opgevist die het hier goed lijken te doen. Het water in dit stuk beek gonst van het leven: honderden kikker- en paddenvisjes, geel gerande watertoren, riviervlokreeftjes en libellen- en jufferlarven zijn slechts enkele soorten van het waterleven.  De vissenwerkgroep zal de komende maanden op verschillende plekken van de Bavelse Leij vissen om het gehele stroomgebied te in kaart te brengen. Dat gebeurt om de week op maandag avond.  Mocht je interesse hebben, stuur dan een mailtje naar merlijn_hoftijzer<at>hotmail.com      Merlijn Hoftijzer, coördinator vissenwerkgroep Mark en Leij.

Zoogdierenwerkgroep

Vier studenten aan de HAS Hogeschool zijn begonnen met een zoogdierenonderzoek in drie deelgebieden binnen dit stroomgebied. Twee natuurgebieden die doorsneden worden door een weg met daaronder 3 faunapassages. Door dit onderzoek wordt duidelijk wat het verschil is in de soortensamenstelling in de drie subgebieden. Dit wordt onderzocht doormiddel van cameravallen en enkele sporenbuizen.  De natuurtuin Wolfslaar is reeds gedurende 2 weken onderzocht. De beelden zijn nog niet volledig verwerkt maar de vos liet zich veelvuldig zien op de camera’s. De sporenbuizen hebben nog geen resultaat gehad. Ook de faunapassages onder de Rouppe van der Voortlaan zijn nu 2 weken onderzocht met wildcamera’s maar ook hiervan zijn de beelden nog niet verwerkt.

Wouter Schuitema, coördinator werkgroep zoogdieren

Werkgroep vlinders en libellen

Libelleninventarisatie op zaterdag 6 mei 2017 van11-13 uur. Een rondje gelopen door het park en de natuurtuin; terug langs de Charlotte Cuypersdreef. Het voorjaar is laat dit jaar en zo waren we precies op tijd voor tientallen net uitgeslopen vuurjuffers; nog vrijwel ongekleurd en onzeker rondfladderend. Als altijd de eerst verschijnende soort.  Verder nog één uitsluipende smaragdlibel en één rondvliegende. We vonden ook nog een exuvium (een afgeworpen huidje) dat bij determinatie thuis ook van een smaragdlibel bleek te zijn. Niet verwonderlijk, want dit is van de vroege libellen in het gebied één van de meest algemene. Van de andere te verwachten vroege soorten, glassnijder, viervlek, platbuik en witsnuiten was nog niets te bespeuren. Ook nog geen azuurjuffers. Verder al heel wat vlinders: klein geaderd witje, citroenvlinder, nog veel oranjetipjes, boomblauwtje, landkaartje. 

Jeroen Stoutjesdijk, coördinator werkgroep libellen

Mossenwerkgroep

Van begin oktober tot eind maart gaan we op pad om mossen te zoeken in de omgeving van Breda. De waarnemingen worden doorgestuurd naar een landelijke databank en verschijnen op de Verspreidingsatlas. We gaan elke maand een zaterdagmiddag op zoek naar mossen in natuurgebieden rond Breda. Enkele excursies worden gewijd aan het project Breda Binnenste Buiten, voor 2017/2018 het stroomgebied van de Bavelsche Leij en Broekloop (met het Ulvenhoutse Bos). Aansluitend hebben we dan een woensdagavond waarop we de verzamelde mossen nader bekijken, determineren en bespreken. Hierbij maken we gebruik van binoculairs, een microscoop en veel mossenflora’s.

Plantenwerkgroep

Vanaf half april zijn we weer elke dinsdagavond op stap met de plantenwerkgroep.

We hebben het gebied bij Couwelaer (Ulvenhout) bekeken, de hooilanden en het bos in landgoed  Luchtenburg en zijn naar het zuiden afgedaald richting Grazen bij Strijbeek. In de maanden juni en juli bezoeken we twee kilometerhokken in het stroomgebied van de Bavelse Leij, 118/396 (nabij Rimpelaar) en 117/395 (omgeving Burgtse Baantje)

Voor elk wat wils. Wil je ook meedoen. Laat het even weten via breda@knnv.nl

Jacques Rovers, coördinator plantenwerkgroep