Tweede ‘Zoveel Soortendag’: ‘Bijzonder, dat je deze soorten in de stad vindt’

22-07-2017 21:50
Ongeveer 20 deelnemers verzamelden zich 1 juli bij het Waterpark Bavelse Leij. Het park ligt tussen de wijken Nieuw Wolfslaar en IJpelaar. Vroeger vormde het beekje de Bavelse Leij de grens tussen de gemeenten Bavel en Breda. Bij de aanleg van de nieuwbouwwijk is het omgevormd tot een natuurader die de omgeving van de landschappelijke driehoek (Kunstacademie Sint Joost) en het Park Wolfslaar en het aangrenzende Ulvenhoutse bos met elkaar verbindt. 
De deelnemers  speurden er o.a. naar vogels, vissen, amfibieën, zoogdieren, mossen, planten, vlinders en libellen.  
De leden van de plantenwerkgroep streepten exact 150 soorten planten. Nogal wat van de gevonden soorten  verwacht je niet direct in de stad, je vindt ze meestal alleen in natuurgebieden. Soorten als kleine zonnedauw, loos blaasjeskruid en een tiental soorten zegges geven aan dat het toch een bijzonder gebied is. 
Op het scheiden van de markt toch nog een aparte vondst: de gele bieslelie (Sisyrinchium californicum), meer dan 50 exemplaren langs de beekoever. Het plantje hoort thuis in het westen van de V.S. en is als tuinplant in ons land terecht gekomen. Het was enkele jaren geleden ook al in dit park aangetroffen, en heeft er in die jaren blijkbaar zijn stekje gevonden. Het heeft zich gehandhaafd en zelfs uitgebreid. Zou het van hier uit een verdere opmars in onze natuurgebieden gaan maken. Op de kaart kun je zien dat het al vaker is gevonden.
Fig 1 Verspreiding gele bieslelie in Nederland (bron: www.verspreidingsatlas.nl, juli 2017)
Fig 2 en 3 Gele bieslelie (foto Jacques Rovers)
De moswerkgroep verzamelden mossen voor ‘huiswerk’. Zo’n dertig soorten konden achteraf op naam worden gebracht De viswerkgroep ving o.a zeelt, kleine modderkruiper, snoek, ruisvoorn en baars. Wat betreft libellen waarnemingen is de tangpantserjuffer een wat zeldzamere soort, die de laatste jaren wel op meer plaatsen gevonden wordt. In het stroomgebied van de Bavelese leij is de libel ook in park Wolfslaar, het landgoed Valkenberg en golfclub Princenbosch waargenomen. In de vangkooitjes voor kleine zoogdieren werd o.a. de rosse woelmuis aangetroffen.
De middag werd met een goed verzorgde bbq, aangeboden door de gemeente Breda, afgesloten.
Wil je zelf het gebied leren kennen ? Voor het gebied is een ommetje (6,5 km) beschreven. Het voert zowel  langs de Bavelse Leij (vlonderpad) als over de geluidswal Bavel.
Tekst Charles Schils