Middelste bonte specht in stroomgebied Bavelse Leij

20-02-2017 15:36

Verwoed roffelende spechten. Het geluid kun je in dit seizoen nogal eens te horen.

Meldingen van groene spechten en grote bonte spechten zijn er volop. Van de kleine bonte specht  een enkele keer. De middelste bonte specht is echter wat bijzonders. Sinds 2011 komt ze regelmatig op twee plekken in het stroomgebied van de Bavelse Leij voor, zowel in het Ulvenhoutse bos als in landgoed Valkenberg.

De soort broedt pas sinds 1996 regelmatig in ons land (in de eeuw daarvoor in totaal niet meer dan 9 broedgevallen) en breidt zich vanuit Twente en Limburg in NW richting uit. In 20111 waren er rond de 350 broedparen. Deze uitbreiding is waarschijnlijk te danken aan het ouder worden van de bossen, extensiever beheer met veel dood hout. Zowel het Ulvenhoutse bos als landgoed Valkenberg zijn daar fraaie voorbeelden van.

Foto middelste bonte specht © Ben van de Broek Afbeelding verspreidingskaaart middelste bonte specht  (bron www.sovon.nl)

De soort is te verwarren met  grote bonte specht en kleine bonte specht. Voor details herkenning zie  www.vogelbescherming.nl

Bronnen:

www.waarneming.nl

www.sovon.nl