Kamsalamander

30-04-2018 21:00
Wij hebben afgelopen week kamsalamanders gevonden in verschillende poelen in het stroomgebied van turfvaart en Bijloop, zowel op het grondgebied van de gemeente Breda als op het gebied van de gemeente Zundert. Omdat met name kamsalamanders geliefd zijn bij ‘liefhebbers’ kunnen we de exacte plaatsen beter niet noemen. Daarnaast hebben we heel veel alpenwatersalamanders aangetroffen. Met onze zaklampen zagen we vooral de mannetjes wegschieten. Die mannetjes zijn in het voorjaar op hun mooist. Het paarkleed is van boven gezien helder blauw met een lage, zwart met witte rugkam. 
Kamsalamander Verspreiding
bron Ravon

 

De kamsalamander is de grootste van de vier soorten watersalamanders in ons land. Belangrijkste kenmerk is de sterk getande kam bij mannetjes in de voortplantingstijd en de oranje buik met zwarte vlekken.
De soort is vrij zeldzaam (rode lijst, kwetsbaar) en komt vooral voor op zandgronden in oosten en zuiden van het land. De soort komt vooral voor in kleinschalige landschappen met houtwallen, bosperceeltjes, struwelen, en poelen met matig voedselrijk water. 
Erik van der Hoeven, amfibieënwerkgroep KNNV Breda 23-04-2018