Jacht in natuurpark Gilzewouwerbeek, mag dat?

16-01-2017 13:02

Onlangs stond dit artikel in het Weekblad Nieuw Ginneken.

Aad van Diemen (IVN Mark en Donge) vroeg bij de terrein-eigenaar (gemeente Breda) na, of er gejaagd mag worden. Jeroen Stoutjesdijk (gemeente Breda) laat weten dat het gebied als rustgebied onderdeel is van een jachtgebied van wildbeheereenheid De Donge. Hieronder vallen ook verpachte landbouwgronden. Jacht mag plaats vinden ter bestrijding van schade aan landbouwgewassen. De vos mag niet bejaagd worden, omdat hij niet schadelijk is voor de gewassen. In het natuurpark Gilzewouwerbeek mag  niet gejaagd worden, wel op de verpachte landbouwgronden.