IVN Natuurwandeling Nieuwe Natuur Gilzewouwerbeek 28 augustus

26-07-2016 15:06

 

 
Breda Binnenste Buiten is het nieuwe project van de Bredase Natuurverenigingen.
Het Stadsplantenproject wordt afgebouwd en KNNV, IVN en de Westbrabantse Vogelwerkgroep houden nu een gezamenlijke verkenning van de stroomgebieden van de beken, die door de stad lopen.
 
Het is een meerjarenplan en de eerste beek, die aan de beurt komt, is de Molenleij. Deze beek wordt gevoed door o.a. de Gilzewouwerbeek, die van Gilze langs Bavel stroomt en bij de Bavelse Berg (Breepark) in de Molenleij uitkomt.
 
Het is de bedoeling om alles wat in en om de beken leeft te inventariseren. Zoogdieren, vogels, vissen, amfibieën, insecten, planten, paddenstoelen – alles wordt in kaart gebracht. Wij willen dat graag met ‘iedereen’ delen en houden daarom een paar keer per seizoen een openbare wandeling.
 
Een paar jaar geleden is het dal van de Gilzewouwerbeek bij Bavel heringericht. Waar een kaarsrechte stromende afvoersloot tussen de akkers liep, ligt nu een slingerende beek in een rijk begroeid natuurgebied van ruim 17 ha.
De herinrichting was bedoeld als natuurcompensatie voor een geplande nieuwe woonwijk bij Bavel. Deze plannen zijn afgeblazen en mogelijk komt de wijk er helemaal niet. Omdat de gronden al aangekocht waren en subsidies toegezegd, is de natuurcompensatie, die ook als waterberging dient,  toch uitgevoerd.
 
Langs en door de beek loopt een laarzenpad met enkele ‘voordes’. Een voorde is een doorwaadbare plaats. Deze route is de leukste, maar dan wel met laarzen aan ! Soms kan het ook op blote voeten, maar dat hangt van de waterstand af. Op de hoge oevers loopt een ‘droge voetenpad’.
 
Datum 28 augustus
Tijdstip 14.00
Vertrek: einde Blookweg, te bereiken via Lage Aard, 4854 Bavel