Inspirerende startbijeenkomst van Breda Binnenste Buiten

27-04-2016 12:01

    Inleiding

Op 21 april was er een bijeenkomst over ‘Breda Binnenste Buiten’ (www.bredabibu.nl). Doel van dit  inspirerende project is natuur dichter bij de mensen te krijgen. Coördinator is Charles Schils van KNNV-Breda. Als inleiding gaf hij aan dat de studie van de Molenleij dient als pilot. Samen met de studie van de zeven andere Bredase stroomgebieden kan die leiden tot een mooi boek.

Hierna liet voorzitter Wiet Kerkhoven vier sprekers een toelichting geven over de Molenleij.

 

       1. Geschiedenis - Invloed van de mens op natuur en landschap

Wim Joosen van de Werkgroep Heusdenhouts Historie maakte duidelijk dat de mens altijd al heeft ingegrepen in zijn omgeving. Met voorbeelden liet hij zien dat het landschap van de Molenleij het resultaat is van een steeds veranderend samenspel tussen mens en natuur.

 

       2. Waterschapsaspecten

Marco Beers van Waterschap Brabantse Delta bevestigde dit door eigentijdse voorbeelden te noemen. Eerst zijn meanderende beken rechtgetrokken om water snel af te kunnen voeren. Nu moet water worden vastgehouden, natuur ontwikkeld en mogen beken weer kronkelen.

 

       3. Ruimtelijke ontwikkelingen

Wouter Schuitema en Jeroen Stoutjesdijk van Gemeente Breda illustreerden het belang van een samenhangende bekenstructuur voor de kwaliteit van flora en fauna en voor de migratiemogelijkheden van planten en dieren. Waterdynamiek is hierbij belangrijk.

 

       4. Natuur - flora en fauna van de Molenleij

Erik van der Hoeven van de KNNV-Breda liet een reeks foto’s zien van planten,  schimmels en dieren in en bij het water. Hierdoor werd goed duidelijk welke biodiversiteit nu nog aanwezig is. De nog bestaande biotopen bieden mogelijkheden om die biodiversiteit verder te ontwikkelen.

 

       Iedereen is welkom

Tot slot werden de aanwezigen uitgenodigd aan de pilot mee te doen. Welkom zijn specialisten die hun kennis inzetten en delen. Maar ook ict-ers , verhalenschrijvers, fotografen , mensen die onderlinge verbanden zien en heemkundigen zijn welkom. Aanmelden kan via breda@knnv.nl.

Wiet Kerkhoven