Goedbezochte lezing Bavelse Leij

29-01-2018 17:28

    foto Merlijn Hoftijzer

Een vijftigtal toehoorders bezochten 25 januari de lezing over de Bavelse Leij in Het Klooster te Bavel. Als in een stroomversnelling duikelden de beelden van Stadsecoloog Jeroen Stoutjesdijk over elkaar. Hij somde de maatregelen op die er in de afgelopen 25 jaar zoal genomen zijn. Van de aanleg waterpark Bavelse Leij, het herstel van beekdalen op de flanken van het Sint Annabos en Ulvenhoutsebos tot hermeandering,  zuiveringsmoeras, vistrappen, loopplanken. En met welk resultaat? De vestiging van nieuwe populaties van onder andere beekjuffer, rivierdonderpad en ijsvogel bevestigen dat niet alleen de waterkwaliteit maar het hele stroomgebied aanzienlijk  verbeterd is. De Bavelse Leij heeft zich ontwikkeld tot een van de meest natuurrijke beken van West-Brabant. Maar het werk is nog niet af. Met de verwerving van het brongebied, de landschappelijke driehoek bij Nieuw_IJpelaar en herinrichting van het gebied tussen Bavelselaan en Landgoed Wolfslaar zou één van zijn levenswerken af zijn. Dan kan hij met een gerust hart met pensioen.

Als een ervaren schipper voerde Erik van der Hoeven (co-auteur Breda Buiten) het publiek mee van bron tot monding, met fraaie dia’s van landschap, flora en fauna. Foto’s gemaakt door leden van Fotoclub G&B lieten zien dat je ook zonder precies te weten hoe elk beestje, plantje of paddenstoel heet, kunt genieten van hun pure schoonheid.

Met deze lezing sloten we het tweede jaar Breda Binnenste Buiten af. Komend jaar richten we ons op het stroomgebied van Bijloop en Turfvaart. In het verschiet ligt een tentoonstelling over 400 jaar Turfvaart in het Princenhaags museum begin september. In dezelfde periode een tweetal lezingen één over de geschiedenis van de Turfvaart en één over het beekdallandschap van de Bijloop, een fietstocht, een zoveel-soortendag en een landschaps-wandeltocht van ‘bron tot monding’.

Op 4 maart kun je het mondingsgebied van beide waterlopen verkennen met een IVN wandeltocht vanaf de Talmastraat.

Op 21 april maken we met leden van Fotoclub G&B en deelnemers Breda Binnenste Buiten een verkenningstocht door het buitengebied, waarbij we de Turfvaart, de dreven van de Rith en het dal van de Bijloop bij de EVZ Hazardweg zeker aandoen. Als je belangstelling hebt, ben je welkom. Meer informatie volgt op www.bredabibu.nl.

29 januari 2018, Charles Schils