Eerste resultaten onderzoek rivierkreeften

15-11-2016 15:23

De eerste ronde van het kreeftenonderzoek is af. Hierbij zijn in totaal 10 kreeften gevangen van 2 verschillende soorten (zie kaart bijlage). Opvallend was dat in de Molenleij 7 gevlekte Amerikaanse rivierkreeften gevonden zijn. De overige 3 kreeften waren de rode Amerikaanse rivierkreeften, deze zijn alleen gevonden in het Minervum. Dus we kunnen voor nu stellen dat er wel een grens is tussen deze twee soorten rivierkreeften, zoals op de kaart zichtbaar is. Nu de dagen kouder worden gaan we de kleinere wateren, zoals poeltjes, op kreeften inventariseren. De reden hiervoor is dat de watertemperatuur in de poeltjes waarschijnlijk hoger is dan in de Molenleij en het Minervum, en dus de activiteit van de rivierkreeften hoger is. Hierdoor is er meer kans om de kreeften te vangen. We hebben drie veldwerkdagen in week 45 uitgevoerd, waarin de watertemperatuur rond de 7 graden was. We zijn benieuwd wat we nog meer aan gaan treffen, onderzoek zal dit uitwijzen.