Eerste melding bosbeekjuffer in 2017

18-05-2017 21:37
Op waarneming.nl meldt Wouter de Boer de vondst van de bosbeekjuffer. Het is de eerste waarneming dit jaar in het gebied rondom Wolfslaar. 
De bosbeekjuffer is landelijk een zeldzame soort. Dit kun je in figuur 1 goed zien. Ze komt voor in beschaduwde koele beken, maar wel afgewisseld met zonnige plekken waar wat waterplanten, oeverplanten, ruigtkruiden en struiken groeien. De waterkwaliteit moet het hele jaar  constant goed zijn, larven brengen er één tot twee jaar in door, voor ze er uitsluipen.
 
2 soorten waterjuffers 
In Nederland komen 2 soorten waterjufffers voor. De andere soort is de weidebeekjuffer, die wat minder zeldzaam , maar ook niet algemeen is. Beide soorten zijn gebonden aan stromend zuurstofrijk water, de bosbeekjuffer is iets kritischer en heeft zuurstofrijker water nodig.
Bosbeekjuffer  Weidebeekjuffer 

Figuur 1 Verspreiding van bosbeekjuffer en weidebeekjuffer (bron Vlinderstichting 20170518).

Herkenning 
Her verschil tussen beide soorten is o.a. te zien aan  de vorm en grootte van de vleugel. De metaaalblauwkleurige mannetjes van de weidebeekjuffer zijn alleen op de achtervleugel donkerblauw gekleurd, terwijl bij de bosbeekjuffer de vleugels egaler blauw gekleurd zijn.  De brons-bruinkleurige vrouwtjes zijn lastiger van elkaar te onderscheiden.
Bosbeekjuffer (© Joep Krijnen) Weidebeekjuffer (© Jan Wessels)

Figuur 2 Bosbeekjuffer en weidebeekjuffer (mannetje blauw, vrouwtje bruin)

Stroomgebied Bavelse Leij
De soort wordt sinds 2002 gemeld uit het gebied rondom Wolfslaar. Op het kaartje staan de plaatsen en jaartallen  van de waarnemingen weergegeven. De plaatsen concentreren zich op het beekdal van de Broekloop noordelijk van de Rouppe van de Voortlaan (verbindingswegweg Ulvenhout-Bavel) , en van de Bavelse Leij in het landgoed Wolfslaar en net daar buiten, parallel aan de Charlotte Kuypersdreef. Het aantal meldingen neemt elk jaar toe. De soort kan van mei tot augustus waargenomen worden
Figuur 3 Meldingen bosbeekjuffer in stoomgebied Bavelse Leij  (bron waarneming,nl 20170518).
tekst + kaart Charles Schils