De ca. 60 deelnemers -en hun IVN Natuurgidsen- snoven de eerste informatie op. Dat smaakte naar meer!

27-03-2017 12:04

Glibberend avontuur langs de snelstromende Broekloop in het Ulvenhoutse bos - foto: Joop van Riet

Zo’n 60 deelnemers waren benieuwd naar die twee beken die vanaf Wolfslaar samen verder stromen naar de Mark. De natuurwandeling was een onderdeel van een gezamenlijk meerjarenproject van Breda Binnenste Buiten. 

Elk jaar wordt een andere zijbeek van de Mark geïnventariseerd op planten, vogels, vissen, historische gegevens, etc. Met o.a. KNNV-Breda, West Brabantse Vogelwerkgroep, Markkant, Mark en Leij en IVN Mark & Donge, diverse heemkundekringen, enz., wordt in dat project ‘Breda Binnenste Buiten’ samengewerkt.

In dit tweede jaar wordt zo de Bavelse Leij met zijn Broekloop grondig bekeken. De natuurwandeling met de IVN Natuurgidsen gaf een beeld van wat er langs deze beken te zien is. De regen had de laatste dagen voor flink wat stroming in de beken gezorgd, maar tijdens de natuurwandeling was het mooi droog weer.

Al waren zowel het landgoed Wolfslaar, het Ulvenhoutse Bos en de oevers van de Broekloop goed drassig en daardoor avontuurlijk. In het natte bos stond de kenmerkende bosanemoon volop te gloriëren en op Wolfslaar lieten de vroege tjiftjaf en de boomklever zich luid horen.

Dat Wolfslaar tijdens de belegering door Spinola in 1624 zijn hoofdkwartier was, werd aan de hand van de rode lans bij het restaurant en een kaartje uit die tijd toegelicht (zie kaartje hiernaast, met vergroting). Op de kaart is duidelijk de Bavelse Leij te zien die tegenover Bouvigne, net als nu, uitmondt in de Mark. Zo kwamen alle aspecten van Breda Binnenste Buiten aan de orde. Als start van het tweede jaar van dit veelomvattende project.

Lees ook het plezierige en boeiende van deelneemster Susan Ketelaars bij verslagen