Broedende oeverzwaluwen overleven Breepark niet

09-05-2016 22:24

Door twee vertegenwoordigers van de West-Brabantse Vogelwerkgroep (Kees van de Krift, Piet van Iersel) is vandaag (9 mei) aangifte gedaan tegen de aannemer betrokken bij de ontwikkeling van het Breepark. Met het verstoren van een broedende kolonie oeverzwaluwen is de Flora- en faunawet ernstig overtreden.

Eerder dit jaar waren bij winterverkenningen, in het kader van het Jaar van de Molenleij, in een stijle oeverrand van een gegraven gat (ter hoogte van Dorstse weg 35) al gangen waargenomen, waarschijnlijk broedgevallen van het jaar ervoor.

Op 20 april j.l is de vermoedelijke aanwezigheid van oeverzwaluwen in de omgeving van de Bavelse berg (Brepark) bevestigd door leden van West-Brabantse Vogelwerkgroep. Minstens 12 oeverzwaluwen zijn waargenomen en 41 nestholtes geteld. Via waarneming.nl zijn de waarnemingen geregistreerd. Ook is de gemeente op de hoogte gesteld. De waarneming werd een dag later, 21 april, door een gemeenteambtenaar geverifieerd en de contactpersoon van de ontwikkelende partij is hiervan via voice mail, later via email op de hoogte gesteld.

28 april meldt de contactpersoon dat op vrijdag 22 april de aannnemer werkzaamheden heeft uitgevoerd, waarbij alles is ondergedekt.

De Flora- en Faunawet vereist zorgvuldig handelen. Artikel 11 verbiedt het om nesten, holen of andere voortplantingsplaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. Oerverzwaluwen zijn beschermd.

(Tekst Charles Schils, foto's K. van de Krift, oeverwand voor en na werkzaamheden)