Breda Binnenste Buiten zoekt… Coördinator PR & Communicatie rondom Natuurbeleving

20-02-2017 13:33

Afgelopen jaar is door de Bredase Natuurverenigingen het project Breda Binnenste Buiten gestart.

Verschillende natuurgroepen werken samen om de natuur in en om Breda beter in beeld te krijgen. We willen tegelijkertijd de natuurbeleving bij inwoners stimuleren.

Zo is het afgelopen jaar het stroomgebied van de Molenleij onderzocht. Het voorkomen van vissen, vogels, planten, paddenstoelen, mossen, libellen, vlinders, bijen en wespen, rivierkreeften is in kaart gebracht.

De waarnemingen registreren we op waarneming.nl. Iedereen kan deze dagelijks volgen via de website, www.bredabibu.nl Bijzondere vondsten lichten we op de website toe en natuurterreintjes in het gebied beschrijven we. We hebben twee maal een voorlichtingsavond in de wijk Brabantpark georganiseerd. In het wijkblad zijn 3 artikelen verschenen. Door het IVN is een tweetal excursies in het gebied georganiseerd.

In totaal zijn zo’n 60 mensen actief geweest. Het eerste jaar wordt door de deelnemers als heel succesvol ervaren en we willen er mee doorgaan. Komend jaar verplaatsen we onze aandacht naar  het stroomgebied van de Bavelse Leij.

Al deze activiteiten vragen om coördinatie en afstemming. De kant van het inventariseren is redelijk op orde. We willen de publieksgerichtheid verbeteren en uitbreiden.

Daarom zijn we op zoek naar iemand die:

·         Betrokken is bij de natuur in onze directe leefomgeving.

·         Op coördinerend niveau actief wil zijn.

·         Het leuk vindt om de pr, communicatie en publieksgerichtheid van het project beter vorm te geven.

We verwachten een tijdsbesteding van 2-4 uur per week.

Belangstelling?

Meld je via de website www.bredabibu.nl en we nemen contact op.