Boek over 400 jaar Bredase Turfvaart

06-09-2018 21:44

Naar aanleiding van het 400 jarig bestaan van de Turfvaart is een boek geschreven door Charles Schils over de geschiedenis van de deze Turfvaart.

Dit boek vertelt het verhaal van de 400-jarige Bredase Turfvaart. Hoe de aanleg van de turfvaart het landschap volledig op de kop zette. Het veen ging eraf, de hei kwam er voor in de plek.

Maar de Bredase Turfvaart vormde ook de ruggengraat waarlangs het land ontgonnen werd en tal van landgoederen werden gesticht. Ze vormen nu een prachtig, bijna aaneengesloten, lint van 25 km natuur, vanaf de Belgisch-Nederlandse grens tot diep in de stad Breda.

In het boek worden vanaf bron tot monding de diverse landschappen beschreven. Ook de geschiedenis vanaf de ijstijd tot nu komt in kort bestek aan de orde. Zonder die geschiedenis kan het landschap en de natuur niet worden begrepen. Het boek biedt dus een reis door ruimte en tijd en is rijk geïllustreerd met foto’s en kaarten.

De uitgever is Werkgroep Breda Binnenste Buiten en is financieel mogelijk gemaakt door: IVN Mark & Donge en KNNV Breda. Het boek telt 96 pagina’s en kost € 9,90.

Op 7 september om 17.00 uur In het Princenhaags Museum is het boek aangeboden aan wethouder Marianne de Bie. Tegelijk met de opening van de tentoonstelling 400 jaar Turfvaart.Het is vanaf 8 september verkrijgbaar bij de boekhandels in Breda, Het Princenhaags Museum, VVV Zundert, Abdij Maria Toevlucht, Zundert

Informatie Aat Rietveld: aatimker@gmail.com