Bijen aan de Bijloop

16-04-2018 20:37

De Bijloop doet op een stuk zijn naam eer aan, want er is aan de oever een grote aggregatie grijze zandbijen (Andrena vaga) aangetroffen. Het aantal nesten in de grond bedraagt enkele honderden. Het aardige is dat er tevens een tweetal koekoeksbijen aanwezig zijn. De roodharige wespbij (Nomada lathburiana) en de pantserbloedbij (Sphecodes gibbus). Koekoeksbijen zijn net als bij de vogels, nestparasieten. Ze leggen stiekem hun ei bij het broedsel en voedsel van de gastvrouw, in dit geval de grijze zandbij. Het koekoeksei komt eerder uit en die larf eet het voedsel en soms ook de larf van de gastvrouw. Broedparasitisme is wijdverspreid onder bijen. Ongeveer een derde van alle bijengeslachten is broedparasiet.

Verder is waargenomen de het vosje (Andrena fulva) en de slanke groefbij (Lasioglossum fulvicorne). 

grijze zandbij roodharige wespbij kleine vuurvlinder 

Een bijzonderheid tenslotte was de waarneming van een heel vroege kleine vuurvlinder. Als begin van zijn vliegtijd wordt half mei genoemd.

Bijengroep van de insectenwerkgroep NatuurpleinAad van Diemen 16 april 2018