2018 Stroomgebied Bijloop en Turfvaart en 400 jaar Bredase Turfvaart

08-11-2017 16:53
Vanaf april 2018, het nieuwe seizoen, verleggen we ons onderzoeksterrein naar het beekdal van de Bijloop en Turfvaart.
 
Beide waterlopen stromen via de Rith en Princenhage het grondgebied van Breda binnen. Ter hoogte van het Amfia ziekenhuis, locatie Langendijk monden ze uit in de Aa of Weerijs.
In de afgelopen 25 jaar is er hard gewerkt aan onderlinge verbinding en uitbreiding van de natuurgebieden in het stroomgebied. Op dertig kilometer afstand van Breda, vanaf natuurgebied de Matjens in het grensgebied Achtmaal/Nieuwmoer is er via de Oude Buisse Heide, de Pannenhoef en de Vloeiweide tot diep in de stad een lang lint van natuurgebieden bijna geheel aan elkaar geknoopt. Een mooi moment om eens te kijken wat die inspanningen opgeleverd hebben.
 
Op 20 november 1618, juist op tijd voor het invallen van de winter, werd de eerste moer Breda binnengebracht: 
“met vlag en wimpel verciert, daarop verscheyden trompetten waeren blasende ende heeft de groote clocke in teecken van blyschap een halff ure lang geluijt gegeven ten aensien van veel duijsenden menschen “. * 
*Bron: De Bredase bierbrouwerijen 1397-1750. De geschiedenis van een exportnijverheid door TON KAPPELHOF; Jaarboek De Oranjeboom 51 (1998).
Omdat het in 2018 precies 400 jaar geleden is dat de Turfvaart is geopend, gaan we in overleg met het bestuur van het Princenhaags Museum, de afdeling erfgoed Breda, projectorganisatie Verdwenen venen van Landstad de Baronie, wijkraad Zuidwest en heemkundekring overleggen welke activiteiten we kunnen organiseren. Onze inzet is een tentoonstelling en lezingencyclus over 400 jaar Turfvaart in het vierde kwartaal van 2018.