2017 Bavelse Leij

19-10-2016 15:05

 

Eind oktober zijn we met de coördinatoren bijeen geweest en hebben het afgelopen jaar geëvalueerd. In grote lijnen was iedereen heel positief over wat er het afgelopen jaar is bereikt. Er zijn bij de diverse werkgroepen nieuwe en ook jongere deelnemers actief geworden. Er zijn in het gebied veel waarnemingen gedaan, waaronder enkele verrassende. De leuke contacten tussen de groepen bij de openings- en afsluitingsdag. Ook wat betreft het laten zien wat we doen, is al veel bereikt, zoals de bouw en vullen van de website, de goedbezochte buurtavond in Brabantpark, geslaagde ivn-excursies, filmopnamen.

Redenen voldoende om volgend jaar verder te gaan en te proberen het succes verder uit te bouwen. Als gebied is gekozen voor de Bavelse Leij (inclusief Broekloop). Voor versterking van de groep die de coördinatie verzorgt zoeken we vooral in kringen van IVN en Vogelwerkgroep, ook om de betrokkenheid met de leden van de twee verenigingen te versterken. Maar ook andere handjes zijn zeer welkom.

Vind je het leuk om te organiseren of te schrijven, bv de website, krantenartikel en wil je er enkele uren per week aan te besteden, neem dan eens contact op bv  via de mail of website.