1 oktober ‘Zoveel soorten’ dag

01-09-2016 14:29

We zijn met z’n allen bezig met een geweldig inventarisatieseizoen voor bijna alle soortgroepen binnen het stroomgebied van de Molenleij. Het project Breda Binnenste Buiten werpt zijn vruchten af en er stromen veel leuke en bijzondere waarnemingen binnen. Naast dat iedereen op zijn of haar eigen manier bezig is met het verzamelen van waarnemingen leidt dit project ook tot verbroedering en wederzijdse interesse in ieders werk.

 

We willen deze ontwikkelingen vieren door het veldseizoen af te sluiten met het organiseren van een gezamenlijke dag op zaterdag 1 oktober in natuurgebied Gilzewouwerbeek, een ‘zoveel soorten’ dag.

De dag is bestemd voor iedereen die zich ingezet heeft met het inventariseren van flora en fauna.in het gebied. We gebruiken deze dag om zij aan zij het gebied te inventariseren op verschillende flora en fauna groepen waar iedereen dit jaar mee bezig geweest is. Op deze manier krijgt iedereen de kans om met elkaar mee te kijken naar de inventarisatie van bepaalde soortgroepen, van mossen tot vissen en van vogels tot amfibieën.

Na een bbq, aangeboden door de gemeente Breda, wordt de avond afgesloten door specialisten in  vleermuizen- en nachtvlinderonderzoek.

 

Datum: Zaterdag 1 oktober

Locatie: ingang Gilzewouwerbeek aan de Blookweg te Bavel

Tijdstip: 15:00 tot +/- 21:00