Artikel archief

10-01-2018 15:55
De Bavelse Leij: een beek die de landgoederen Nieuw IJpelaar, Wolfslaar en Valkenberg  met elkaar verbindt, die stroomt langs eeuwenoude bossen zoals Annabos en het Ulvenhoutse bos en in het Bavels Broek en Geersbroek weer de ruimte kreeg. Vijfentwintig jaar is er gewerkt aan beekherstel van...
13-12-2017 00:00
Het Sint Annabos is al een oud bos, aangelegd door De Oranje-Nassaus in de 16e-17e eeuw. Het is vernoemd naar Anna van Egmond. Het bos is onderdeel van de Boswachterij Ulvenhoutse bos. Dit jaar (2017) heeft de paddenstoelengroep van de KNNV Breda een aantal verkenningen uitgevoerd in het Sint...
11-12-2017 12:57
Tijdens de Mossenexcursie op 2 december in het Ulvenhoutse bos kwamen we deze varen tegen. Hij viel gelijk op doordat hij er nog fris bijstond. Het bleek een zachte naaldvaren (Polystichum setiferum) te zijn. Het is een in Nederland zeer zeldzame soort van bossen op vochtige, matig...
08-11-2017 16:53
Vanaf april 2018, het nieuwe seizoen, verleggen we ons onderzoeksterrein naar het beekdal van de Bijloop en Turfvaart.   Beide waterlopen stromen via de Rith en Princenhage het grondgebied van Breda binnen. Ter hoogte van het Amfia ziekenhuis, locatie Langendijk monden ze uit in de Aa of...
03-10-2017 16:41
Gelukkig laat Staatsbosbeheer  de kwijnende beuken in het Ulvenhouts Bos zoveel als mogelijk staan. Dat levert bloei van een reeks paddenstoelen op. De tonderzwam is het begin van dit proces, want hij valt de levende boom aan. De andere paddenstoelen volgen en versnellen het verval van de...
25-09-2017 17:24
Wandeling in kader van Breda Binnenste Buiten 2017 waarin het beekdal Bavelse Leij centraal staat. Vertrek 14.00 uur vanaf Koolpad 14a, 4854 PD Bavel (Dierenartsenpraktijk) info: www.ivnmarkendonge.nl
25-09-2017 17:22
Omgeving St. Annabos, dal van de Broekloop, Landgoed Valkenberg Vertrek 10.00 uur parkeerplaats Wolfslaar.
22-07-2017 21:50
Ongeveer 20 deelnemers verzamelden zich 1 juli bij het Waterpark Bavelse Leij. Het park ligt tussen de wijken Nieuw Wolfslaar en IJpelaar. Vroeger vormde het beekje de Bavelse Leij de grens tussen de gemeenten Bavel en Breda. Bij de aanleg van de nieuwbouwwijk is het omgevormd tot een natuurader...
12-06-2017 11:47
Afgelopen maanden in het aantal waarnemingen op waarneming.nl in het stroomgebied van de Bavelse Leij fors gestegen, met een kleine 2000 waarnemingen. Alleen in de groepen Planten en Libellen leidde dit tot een flinke toename van het aantal geregistreerde soorten. Welke verandering gaat de...
08-06-2017 15:26
Amfibieënwerkgroep KNNV Onze eerste activiteiten bestonden uit het bemonsteren van poelen in het gebied van Bavelse Leij in het kader van Breda Binnenste Buiten. We vonden groene kikker (welke??), bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en alpenwatersalamander. Toch altijd weer spannend...
Onderdelen 21 - 30 van 70
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>