2017 Bavelse Leij

 

Binnen het stroomgebied van de Bavelse Leij kun je drie hoofwaterlopen onderscheiden.

1. De Bavelse Leij begint als een slotenstelsel in het gebied rondom St. Joost Academie en Flodderdreef. De Seminarieweg is de waterscheiding tussen het stroomgebied van de Molenleij en de Bavelse Leij. Vanaf het Koolpad stroomt de Bavelse Leij door de groenstrook die de wijken IJpelaar en   Nieuw-Wolfslaar scheidt. In deze groenstrook is rondom de waterloop een waterpark aangelegd.

Bij het landgoed Wolfslaar stroomt de Bavelse Leij samen met de Broekloop, op de grens van het Ulvenhoutse Bos en Landgoed Wolfslaar. Ter hoogte van de ingang van het zwembad verlaat de Bavelse Leij het landgoed. Het meeste water wordt geperst door de smalle meanders van de aangepaste beekloop en verdwijnt langs Hoeve Beversluis tussen particuliere tuinen. Bij de Bierberglaan stroomt het water uiteindelijk in de Mark.

2. De Broekloop ontspringt in een vijverpartij op landgoed Valkenburg en stroomt door het natuurontwikkelingsgebied  langs de Broekdreef. Op de hoek Broekdreef/ Geersbroekseweg is een helofytenfilter aangelegd. Dit zuivert het water van de Leeuwerikloop voor het in de Broekloop stroomt. Het water vervolgt nu langs het landgoed Anneville onder de snelweg A58 en de St Annadreef, langs de oostrand van het Ulvenhoutsebos richting landgoed Wolfslaar.

3. De Leeuwerikloop stroomt bij het Helofytenfilter Geersbroekseweg in de Broekloop. Het ontvangt water uit drie watergangen: Zeebliekloop, Leeuwerikloop en Burgstse Loop. De eerste twee ontspringen in het landbouwgebied tussen Gilzeweg en Annabos. De Zeebliekloop takt aan op een vijver bij Golfclub Princenbosch. De Burgtse Loop ontstaat door een samenvloeiing van slootjes in het Annabos, de langste tak ontspringt ook bij Golfclub Princenbosch, oostelijk van het Burgtsebaantje.

tekst Charles Schils, figuur gebaseerd op rapport IGA Molenleij, Brabantse Delta

Historie

De hoofdloop van de Bavelse Lei begon aan de noordrand van het landgoed Valkenburg. Later heeft men hem nog wat verder zuidwaarts doorgegraven, zodat hij nu in de vijver van Valkenburg begint, of zelfs nog 100 meter verder. Tot aan de monding in de Mark (waar heel veel aan geknutseld is), is die hoofdbeek 4 kilometer lang. een groot deel heet: Geersbroekse Loop.

Uit het Ulvenhoutse Bos kwamen er nog twee beekjes bij: Steenloop-oost en -west genaamd. Langs de zuidkant van Overakker liep het beekje Winkelrijt oostwaarts (sic!) door Wolfslaar. Daar kwam het uit in een watertje dat uit het Bavels Broek, nu wijk IJpelaar) kwam (Het Leike) en dat direct daarna in de hoofdloop uitkwam. Al die beekjes samen is nog eens 5 kilometer waterloop, samen dus 9 kilometer. Bedenk verder dat het landschap vroeger (voor 1950) veel natter was dan nu. Zie plaatje met oorspronkelijke beeklopen.

Reconstructie anno 1827. © Karel Leenders

Bij de plek waar de beek onder de Ulvenhoutse Laan door gaat stond de hoeve Beversluis en de beek heette daar ook wel Beversluisloop. Niet dat daar ooit bevers zaten: de boerderij was in de 15e eeuw van het adellijke geslacht Van Beversluis.

De kaart is een reconstructie van de situatie rond 1827. De Leeuwerikloop, Burgtse loop en de Zeebliekloop staan er er niet op. Ze zijn ontstaan bij de heideonginningen eind 19de en begin 20ste eeuw

tekst Karel Leenders in mailwisseling met Frans Engels

 

Waarnemingen

03-10-2017 16:41
Gelukkig laat Staatsbosbeheer  de kwijnende beuken in het Ulvenhouts Bos zoveel als mogelijk staan. Dat levert bloei van een reeks paddenstoelen op. De tonderzwam is het begin van dit proces, want hij valt de levende boom aan. De andere paddenstoelen volgen en versnellen het verval van de...
12-06-2017 11:47
Afgelopen maanden in het aantal waarnemingen op waarneming.nl in het stroomgebied van de Bavelse Leij fors gestegen, met een kleine 2000 waarnemingen. Alleen in de groepen Planten en Libellen leidde dit tot een flinke toename van het aantal geregistreerde soorten. Welke verandering gaat de...
18-05-2017 21:37
Op waarneming.nl meldt Wouter de Boer de vondst van de bosbeekjuffer. Het is de eerste waarneming dit jaar in het gebied rondom Wolfslaar.  De bosbeekjuffer is landelijk een zeldzame soort. Dit kun je in figuur 1 goed zien. Ze komt voor in beschaduwde koele beken, maar wel afgewisseld met...
23-04-2017 14:13
Op 20 april ben ik met Ria meegelopen op de nieuwe vlinderroute bij Wolfslaar. Ineke die normaal meeloopt, was verhinderd. Deze route is gekozen omdat hij past binnen het project Breda Binnenste Buiten dat zich dit richt op het stroomgebied van de Bavelse Leij en Broekloop. Vanwege de...
16-03-2017 16:24
Al vijf spechtensoorten zijn in 2017 in het stroomgebied van de Bavelse Leij geregistreerd? Het wachten is op de draaihals. Bingo! kleine bonte specht middelste bonte specht grote bonte specht groene specht zwarte...
20-02-2017 15:36
Verwoed roffelende spechten. Het geluid kun je in dit seizoen nogal eens te horen. Meldingen van groene spechten en grote bonte spechten zijn er volop. Van de kleine bonte specht  een enkele keer. De middelste bonte specht is echter wat bijzonders. Sinds 2011 komt ze regelmatig op twee...
<< 1 | 2