Waarnemingen

03-10-2017 16:41
Gelukkig laat Staatsbosbeheer  de kwijnende beuken in het Ulvenhouts Bos zoveel als mogelijk staan. Dat levert bloei van een reeks paddenstoelen op. De tonderzwam is het begin van dit proces, want hij valt de levende boom aan. De andere paddenstoelen volgen en versnellen het verval van de...
12-06-2017 11:47
Afgelopen maanden in het aantal waarnemingen op waarneming.nl in het stroomgebied van de Bavelse Leij fors gestegen, met een kleine 2000 waarnemingen. Alleen in de groepen Planten en Libellen leidde dit tot een flinke toename van het aantal geregistreerde soorten. Welke verandering gaat de...
18-05-2017 21:37
Op waarneming.nl meldt Wouter de Boer de vondst van de bosbeekjuffer. Het is de eerste waarneming dit jaar in het gebied rondom Wolfslaar.  De bosbeekjuffer is landelijk een zeldzame soort. Dit kun je in figuur 1 goed zien. Ze komt voor in beschaduwde koele beken, maar wel afgewisseld met...
23-04-2017 14:13
Op 20 april ben ik met Ria meegelopen op de nieuwe vlinderroute bij Wolfslaar. Ineke die normaal meeloopt, was verhinderd. Deze route is gekozen omdat hij past binnen het project Breda Binnenste Buiten dat zich dit richt op het stroomgebied van de Bavelse Leij en Broekloop. Vanwege de...
16-03-2017 16:24
Al vijf spechtensoorten zijn in 2017 in het stroomgebied van de Bavelse Leij geregistreerd? Het wachten is op de draaihals. Bingo! kleine bonte specht middelste bonte specht grote bonte specht groene specht zwarte...
20-02-2017 15:36
Verwoed roffelende spechten. Het geluid kun je in dit seizoen nogal eens te horen. Meldingen van groene spechten en grote bonte spechten zijn er volop. Van de kleine bonte specht  een enkele keer. De middelste bonte specht is echter wat bijzonders. Sinds 2011 komt ze regelmatig op twee...
<< 1 | 2

Opmerkelijk

  • IJsvogel terug van weggeweest

Verleden jaar werd bij het droogpompen van de vijver tegenover ziekenhuis Molengracht en het overzetten van de vis de hele tijd een ijsvogel waargenomen door begeleidend ecoloog Ed Michels (Zie artikel 18 februari 2016). Inmiddels is de vijver weer gevuld met water en blijkbaar ook met vis. De ijsvogel zat er weer op de uitkijk. Ook ter hoogte van de Nieuwe Inslag werd afgelopen week weer een exemplaar gesignaleerd (zie artikel 5 maart 2016)

  • Dode steenmarter  

Medewerkers van de gemeente vonden 18 januari op de Rooseveltlaan ter hoogte van de Blauwe Kei een opmerkelijk verkeersslachtoffer. Het beestje woog 2 kg en mat 67 cm kop tot staart. Zie ook artikel hieronder...

 

foto Raymond van Breemen

Steenmarter

Aan de Eikbergseweg stond een oude boerderij met vervallen schuren rondom. Omdat deze gesloopt zouden worden in verband met de bouw van enkele woningen in het groen heeft er onderzoek plaatsgevonden. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de steenmarter frequent gebruik maakte van de oudere schuur. Uiteindelijk is het ook gelukt om deze zelfs op camerabeeld vast te leggen. Omdat gesloopt moest worden (ook vanuit veiligheid) zijn er maatregelen genomen bij de sloop en is er een kunstmatig verblijfplaats gemaakt. Onderzoek in 2017 moet uitwijzen of de steenmarter ook daadwerkelijk gebruik maakt van deze nieuwe plek.  Het is 1 van de weinige meldingen van de steenmarter binnen de gemeente grens! Een duidelijk teken dat de steenmarter langs zijn verspreidingsgebied uitbreidt.

Wouter Schuitema, zoogdierenwerkgroep, KNNV  Breda

 

Meer informatie over de steenmarter

www.zoogdierenvereniging.nl/de-steenmarter-martes-foina

 

 

foto Dick Klees, studio Wolverine verspreiding steenmarter

 

Totaal aantal geregistreerde soorten in stroomgebied Molenleij

31 maart 1367
13 mei 1435
15 juni 1461
15 juli 1492
21 aug 1578
19 sept 1604
19 okt 1685
15 nov 1779
13 dec 1782

Actuele waarnemingen in de Bavelse Leij

Actuele waarnemingen in stroomgebied Molenleij

Fotogalerij: Waarnemingen Viswerkgroep