Waarnemingen

05-06-2018 16:54
  De werkgroep is op verschillende avonden het veld in geweest. In het kader van Breda BinnensteBuiten hebben we poelen in het stroomgebied van de Turfvaart/Bijloop geïnventariseerd. De mooiste ‘vangst’ betrof een aantal kamsalamanders in een door de Gemeente Breda recent aangelegde poel...
27-05-2018 15:51
Bruin Blauwtje Icarusblauwtje (vr.) Het vrouwtje van het icarusblauwtje is ook bruin. Het bruin blauwtje is daar ter plaatse makkelijk van te onderscheiden. Beide soorten vliegen nu tegelijk en reageren ook op elkaar. Duidelijk is dan te zien dat het...
19-05-2018 18:58
Icarusblauwtje  mannetje    vrouwtje Op zaterdag 12 mei was de bijengroep van de samenwerkende natuurverenigingen in het Natuurplein de Baronie weer ergens langs de Bijloop en noteerde o.a.diverse icarusblauwtjes en twee soorten...
13-05-2018 16:17
Knolsteenbreek Steenanjer (foto AvD) Op een bijzondere plek aan de Bijloop groeien bijzondere planten. De voornaamste kenmerken van die plek zijn: voedselarm en veel hoogteverschil. Daar groeit o.a. : glad walstro, steenanjer, groot streepzaad,...
30-04-2018 21:00
Wij hebben afgelopen week kamsalamanders gevonden in verschillende poelen in het stroomgebied van turfvaart en Bijloop, zowel op het grondgebied van de gemeente Breda als op het gebied van de gemeente Zundert. Omdat met name kamsalamanders geliefd zijn bij ‘liefhebbers’ kunnen we de exacte...
16-04-2018 20:37
De Bijloop doet op een stuk zijn naam eer aan, want er is aan de oever een grote aggregatie grijze zandbijen (Andrena vaga) aangetroffen. Het aantal nesten in de grond bedraagt enkele honderden. Het aardige is dat er tevens een tweetal koekoeksbijen aanwezig zijn. De roodharige wespbij (Nomada...
11-04-2018 00:00
Afgelopen maandag werd er geschept in de Bijloop en Turfvaart in Rijsbergen. Opbrengst: riviergrondel, zeelt, tiendoornige stelbaars en beempje. Mooie start Marlijn Hoftijzer, viswerkgroep 11 april
26-03-2018 22:45
Joop van Riet 26 maart 2018 Vanochtend hoorde ik (dacht ik) in de mist bij de Gilzerwouwerbeek het geklepper van een ooievaar, niets te zien (zeker verbeelding …). Half uurtje later op terugweg was vaag te zien dat er twee kroelende ooievaars op de nestpaal daar stonden! (staat inmiddels op...
13-12-2017 00:00
Het Sint Annabos is al een oud bos, aangelegd door De Oranje-Nassaus in de 16e-17e eeuw. Het is vernoemd naar Anna van Egmond. Het bos is onderdeel van de Boswachterij Ulvenhoutse bos. Dit jaar (2017) heeft de paddenstoelengroep van de KNNV Breda een aantal verkenningen uitgevoerd in het Sint...
11-12-2017 12:57
Tijdens de Mossenexcursie op 2 december in het Ulvenhoutse bos kwamen we deze varen tegen. Hij viel gelijk op doordat hij er nog fris bijstond. Het bleek een zachte naaldvaren (Polystichum setiferum) te zijn. Het is een in Nederland zeer zeldzame soort van bossen op vochtige, matig...
1 | 2 >>

Opmerkelijk

  • IJsvogel terug van weggeweest

Verleden jaar werd bij het droogpompen van de vijver tegenover ziekenhuis Molengracht en het overzetten van de vis de hele tijd een ijsvogel waargenomen door begeleidend ecoloog Ed Michels (Zie artikel 18 februari 2016). Inmiddels is de vijver weer gevuld met water en blijkbaar ook met vis. De ijsvogel zat er weer op de uitkijk. Ook ter hoogte van de Nieuwe Inslag werd afgelopen week weer een exemplaar gesignaleerd (zie artikel 5 maart 2016)

  • Dode steenmarter  

Medewerkers van de gemeente vonden 18 januari op de Rooseveltlaan ter hoogte van de Blauwe Kei een opmerkelijk verkeersslachtoffer. Het beestje woog 2 kg en mat 67 cm kop tot staart. Zie ook artikel hieronder...

 

foto Raymond van Breemen

Steenmarter

Aan de Eikbergseweg stond een oude boerderij met vervallen schuren rondom. Omdat deze gesloopt zouden worden in verband met de bouw van enkele woningen in het groen heeft er onderzoek plaatsgevonden. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de steenmarter frequent gebruik maakte van de oudere schuur. Uiteindelijk is het ook gelukt om deze zelfs op camerabeeld vast te leggen. Omdat gesloopt moest worden (ook vanuit veiligheid) zijn er maatregelen genomen bij de sloop en is er een kunstmatig verblijfplaats gemaakt. Onderzoek in 2017 moet uitwijzen of de steenmarter ook daadwerkelijk gebruik maakt van deze nieuwe plek.  Het is 1 van de weinige meldingen van de steenmarter binnen de gemeente grens! Een duidelijk teken dat de steenmarter langs zijn verspreidingsgebied uitbreidt.

Wouter Schuitema, zoogdierenwerkgroep, KNNV  Breda

 

Meer informatie over de steenmarter

www.zoogdierenvereniging.nl/de-steenmarter-martes-foina

 

 

foto Dick Klees, studio Wolverine verspreiding steenmarter

 

Totaal aantal geregistreerde soorten in stroomgebied Molenleij

31 maart 1367
13 mei 1435
15 juni 1461
15 juli 1492
21 aug 1578
19 sept 1604
19 okt 1685
15 nov 1779
13 dec 1782

Actuele waarnemingen in de Bavelse Leij

Actuele waarnemingen in stroomgebied Molenleij

Fotogalerij: Waarnemingen Viswerkgroep