Activiteiten

Tentoonstelling 400 jaar Turfvaart en Bijloop
Princenhaags Museum
22 en 23 september 13.00 -17.00 uur
13 en 14 oktober 13.00 - 17.00 uur
10 en 11 november 13.00 -17.00 uur
8 en 9 december 13.00 -17.00 uur
22 en 23 december 13.00 -17.00 uur

 

Lezingen

Georganiseerd door Princenhaags Museum i.s.m. Breda Binnenste Buiten.

Johanneskerk, Princenhage 20.00 uur.

Toegang € 3,00.
Donderdag 27 september Lezing door Karel Leenders, auteur van het boek Verdwenen Venen.
Donderdag 18 oktober Wieke Bonthuis, bestuurslid waterschap Brabantse Delta voor Water Natuurlijk, over de recente en toekomstige ingrepen in het stroomgebied van Bijloop en Turfvaart
Donderdag 29 november Lezing door Thijs Caspers, auteur landgoederen in Noord-Brabant, over de landgoederen langs de Turfvaart. 

 

8 en 9 september 

Activiteiten rondom tentoonstelling 400 jaar Turfvaart en Bieloop ( informatie ).
 

2 september 

Van bron tot Monding IVN Landschapswandeling (informatie).
 

Viswerkgroep 

De viswerkgroep komt elke twee weken op maandagavond bijeen. Dit jaar worden beurtelings de Galderse beek en de Turfvaart/Bijloop onderzocht. Planning dit jaar zie schema. Informatie Merlijn Hoftijzer of via website.

 

Datum Verzameltijd Beeksysteem Locatie kruising met straat: Adres 'ter hoogte van'
9-apr 19:30 Turfvaart/Bijloop Ettensebaan Ettensebaan 25, Rijsbergen
23-apr 19:30 Turfvaart/Bijloop Ettenseweg Ettenseweg, Rijsbergen
7-mei 19:30 Galdersebeek Hazeldonksestraat Hazeldonksestraat 2, Rijsbergen
21-mei 19:30 Turfvaart/Bijloop Rithsestraat  Rithsestraat 228, Breda
4-jun 19:30 Galdersebeek De Breebroeken De Breebroeken, Rijsbergen
18-jun 19:30 Turfvaart/Bijloop Sintelweg Sintelweg 26, Breda
2-jul 19:30 Galdersebeek Galderseweg  Galderseweg 3, Galder
16-jul 19:30 Turfvaart/Bijloop Bijloopwegje Bijloopwegje 7, Breda
30-jul 19:30 Galdersebeek Daasdonk Daasdonk14, Galder 
13-aug 19:30 Turfvaart/Bijloop Den Dogdreef Den Dogdreef, Breda
27-aug 19:30 Turfvaart/Bijloop Mastbosdreef Roskam 35, Breda

Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep komt elke dinsdagavond 19.00 uur bijeen. Ze maakt per kilometerhok een streeplijst van de gevonden plantensoorten. Het stroomgebied van de Bijloop/Turfvaart is al relatief goed onderzocht. Dit jaar wordt één kilometerhok onderzocht 108/398. Op 24 mei worden in het kader van het Floron-project 'Mijn berm Bloeit' een tiental bermen in De Rith onderzocht. 

Informatie Jacques Rovers of via website