1. Luie Hoek

Omgrenzing van het gebied
Het gebied wordt omgrensd door de Wilhelminasingel, Teteringse Dijk, Beverweg, Claudius Prinsenlaan.

Oppervlakte
0,5 km²

Karakteristiek van het landgebruik
Bebouwd. Woningbouw, instellingen
Florijn College (voormalig Ignatius ziekenhuis), klooster Meter DeÏ, Mytylschool de Schalm, Revant Revalidatiecentrum, NHTV, Ouderenzorg de Leijstroom, villapark.
Historische informatie over markante gebouwen/punten
Naam
In dit deel van de stad lag je (ziekenhuis) of zat je (gevangenis). In de volksmond: De luie hoek.
 
Voormalig Ignatius ziekenhuis.
Een monumentaal gebouw gelegen aan de Wilhelminasingel 33. Tegenover de Koepelgevangenis. Het is gebouwd in 1922-1923 naar ontwerp van J.W. Oomen voor de zusters Franciscanessen van de Haagdijk. Er bleven drie vierkante paviljoens bewaard met daartussen lagere vleugels. Het midden paviljoen is neobarok. Nu in eigendom van ROC West Brabant, Florijn College.
 
Voormalig klooster Mater Deï.
Aan de Monseigneur Hopmanstraat 2 hadden de Franciscanessen van Alles voor Allen een kloostercomplex, Mater Dei. Het is in 1953 in gebruik genomen. Door de architect Oomen ontworpen in de trant van de Delftse School. Het gebouw is verkocht aan de NHTV en zal verbouwd en in 2019 in gebruik genomen worden.
Kunstwerken
https://kunstinbreda.wordpress.com/brabantpark/

Bodem, water, lucht
Lozingspunt van de Molenleij in de Mark tussen Florijn College en Mytylschool de Schalm.
De perkoenpaaltjes die vroeger water en land scheidden zijn verwijderd, de loop is recht gebleven. Ter hoogte van Mgr. Hopmansstraat wat meandering: bezinking in binnenbocht en erosie in buitenbocht. Stroomopwaarts  naar de Beverweg is er wat meer ruimte, hier is een lichte slinger aangebracht.

Natuur, flora, fauna
1. Van Koolwijk park (1936)
Formele inrichting, Engelse cottage stijl, pergola’s, oude bomen, Taxus allee.
Bijzonder: Broedvogels, fontein met muurvaren, vleermuizen?
Konijnenpopulatie

2. Stroomgebied Molenleij (Beverweg - Wilhelminasingel)
Water is ongeveer 5 meter breed, gemiddelde diepte 30-50 cm.
Muurvarens bij uitstroompunt, brug Wilhelminasingel.
Waterplanten, oeverplanten, talud
Brabantlaan bomenrij monumentale Amerikaanse eiken,
Parallel aan Mgr. Van Hooydonkstraat oude populieren en wilgen, geknotte wilgen in grasland.

3. Parkje Maria Cherubinastraat
Zes monumentale bomen. Indrukwekkende Kaukasische vleugelnoot, stamomtrek 5.31 uit ongeveer 1890, Haagbeuk, Taxus en Accacia. Bouwplannen nieuwbouwbuurt (1997) zijn gewijzigd om de boomgroep in stand te houden.
Konijnenpopulatie
 
Onderzoeksvragen
Fungeert de beek + aansluitende bomenrijen als vleermuizen route? Welke soorten?

 

Fotogalerij: 1. Luie Hoek